Iki dienos arba nakties tos
prakiurusiais delnais ir
ir užverktom akim

Tamsiais urvais
Švininiais debesim

Iki akimirkos ar amžinybės tos
Sulipusiais plaukais ir
Kojom kruvinom

Akligatviais klaidžiais
Ir rankom mėlynom

Iki šviesos ir supratimo to

Punktyrais ves mane rauda

Maldų kantrių pilna burna

Tu ne vaiduoklis
Mano Dievo dovana

Eilės – Aidas Pakrosnis
Nuotraukos – Žilvinas Valeika