Žilvinas Valeika

gitaros
stygomis
palieku
šilumą
erdvės
aide
lyg trapų
porcelianą
lūpomis
palietęs
giesmę
uždegęs
aukurą
ugnim
tikėjimo
aukoju
sielą
nuogą

Eilės – Malas
Nuotraukos – Žilvinas Valeika